top of page

ET SORGEIXEN ERRORS?

Tens preguntes? Tinc les respostes!

TEMPERATURA DEL ALGINAT

La fusió entre l'alginat i el clorur de calci requereix una energia. Si la temperatura és superior a la òptima (temp. ambient), l'enllaç que es forma té un excés d'energia i això provoca que l'enllaç no es formi.

TEMPS DE GELIFICACIÓ

Depenent de la grandària de l'esfera, hem de submergir les esteres durant una mitjana de 30-45 segons. Si el temps s'exedeix molts més segons, la reacció seguirà duent-se a terme i les esferes tindran una membrana massa gruixuda per al gust adecuat.

PH ÒPTIM

Per dur a terme aquests reacció cal maintenir un pH d'entre 5 i 11. Per augmentar o disminuir el pH podem utilitzar citat de sodi.

Possibles errors: Preguntas frecuentes
bottom of page